ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 „100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ”

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ФАКУЛТЕТ “АВИАЦИОНЕН”
 
ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
 
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН
 
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЛЕВЕН
 
ВОЕНЕН КЛУБ – ПЛЕВЕН
 
ОРГАНИЗИРАТ
 
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016
 
„100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ”
 
14-15 АПРИЛ 2016 Г.
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
 
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Генерал-майор д-р инж. Румен Радев – Военновъздушни сили
Бригаден генерал инж. Пламен Богданов – НВУ “Васил Левски”
 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полк доц. д-р инж. Марин Маринов – НВУ “Васил Левски”
 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
Подп. доц. д-р инж. Живо Петров – НВУ “Васил Левски”
 
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:
1. подп. д-р инж. Любомир Митов – НВУ “Васил Левски”
2. к-н д-р инж. Мартин Камбушев – НВУ “Васил Левски”
3. к-н инж. Ивайло Точев НВУ “Васил Левски” 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  • Авиационна и космическа техника.
  • Военни науки, навигация и средства за поразяване.
  • Радиотехника и електроника.
  • Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи.
  • Природо-математически науки.
  • Социални, хуманитарни науки и филологии.
  • Медицина.
  • Организация, управление и методика на обучението във висшето и авиационното образование.
 
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 
Изпращане на докладите в електронен вид по електронна поща до редакционната колегия за приемане/отхвърляне
 
08.04.2016 г.
Изпращане на заявка за участие и копие от платежен документ, придружени с окончателния вариант на доклада в електронен вид
 
11.04.2016 г.
Регистрация на участниците
от 8:00 до 12:00 часа
 
 
14.04.2016 г.
Откриване на Научната сесия
 10:00 часа
 
14.04.2016 г.
 
 
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
5855 гр. Долна Митрополия
Факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”
за Научна конференция 2016
тел. 064 970192
тел./факс: 064 837217
е-mail: sc2016@aff.nvu.bg
 
Указанията за участие и изискванията за оформянето на докладите може да прочетете тук.
Заявка, която може да попълните и изпратите автоматично ще намерите тук.
Заявка, която може да попълните и изпратите на електрoнен адрес ще намерите тук.
Заявка, която може да разпечатате, попълните и изпратите по факс ще намерите тук.
Примерният файл keyword  може да копирате от тук.
 

Назад