Университетска научна конференция 2014

 
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,

която ще се проведе

НА 3 - 4 ЮЛИ 2014 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Научен секретар:
Подполковник доктор инж. Георги Георгиев
 
 
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски, немски
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  1. Сигурност и отбрана;
  2. Технически науки;
  3. Природоматематически науки;
  4. Педагогически и хуманитарни науки;
  5. Социални, стопански и правни науки.  
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Заявките за участие се приемат до 6 юни 2014 г.
Заявките за участие по образец можете да попълните тук. 
Докладът да бъде депозиран при регистрацията на 3 юли 2014 г.
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове до 1 октомври 2014 г.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 20 юни 2014 г.
 
ТАКСИ
 
Таксата за участие е 45 лв, независимо от броя на докладите. Включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове заплаща 20 лв
 
Заплащането се извършва  по банков път:
Банкова сметка: IBANBG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2014
 
 
ЗА КОНТАКТИ 
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За Университетска годишна научна конференция 2014
Телефони:  062/618875       0888131479      подполковник д-р Георги Георгиев
062/618807       0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс: 062/618899
 
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Образец на заявката за участие може да попълните тук.

Назад