Обява за конкурси за редовни и задочни докторантури

Обявата ще бъде публикувана след издаването на годишната заповед на Министъра на отбраната. Можете да проверите отново след 1 юни 2013 год.

Назад