Курсове за преподаватели за прилагане на електронни методи на обучение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

Курсове за преподаватели

за прилагане на електронни методи на обучение

Във връзка с обучението на преподаватели от трите факултета на НВУ „Васил Левски” за прилагане на електронни методи на обучение ще бъдат проведени осем курса (четири в редовна и четири в дистанционна форма).

Курсовете са както следва:

 

Наименование на курс

Срок за подаване на документи

Период на провеждане на курса

Допълнителна информация

1.

„Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение”

26.11.2012 г.

29.11.2012 г. - 25.01.2013 г.

100 часа

Анотация на курса

2.

“Компютърни комуникации и дистанционно обучение”

14.12.2012 г.

28.01.2013 г. - 28.02.2013 г.

70 часа

Анотация на курса

3.

“Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение”

21.02.2013 г.

04.03.2013 г. - 30.03.2013 г.

70 часа

Анотация на курса

4.

“Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение”

28.03.2013 г.

09.04.2013 г. - 22.05.2013 г.

100 часа

Анотация на курса

 Преподаватели, които желаят да участват в курсовете, моля да подадат следните документи до заместник-началника по учебната и научната част на НВУ „Васил Лески”:

 • молба, в която посочват курса, в който искат да се обучават, и формата на обучение – редовна или дистанционна;
 • автобиография.

Общи изискания отнасящи се до всички курсове:

 1. Да познава потребителския интерфейс и да умее да работи с OS Windows (версия XP, Vista, 7 или 8).
 2. Да умее да използва програма Windows Explorer и е в състояние да менажира дискови носители на информация,  дървовидни структури и файлове.
 3. Да умее да работи с текстообработваща програма MS Word, като е в състояние да създава разнообразни текстови документи в различни файлови формати.
 4. Да умее да използва, някои от изброените програми – браузери: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox с цел търсене и намиране на конкретна информация в Интернет, както и чрез тях да използва разнообразни Web услуги за лични цели. 

Конкретни изисквания според курса:

 1. За курс  „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение”:
 • предметната дейност и конкретната учебна заетост на обучаемия да предполага необходимост от осъществяване на съпровождащо и подпомагащо  дистанционно обучение реализирано с конкретни учебни приложения разработени чрез HTML, Java Superscript и CSS в съответствие с научната област.
 1. За курс “Компютърни комуникации и дистанционно обучение”:
 • предметната дейност и конкретната учебна заетост на обучаемия да предполага интензивна комуникация между участниците в учебния процес ръководен от него и изисква използване на някои от изброените (подобни на тях) технологии (или Web услуги): Drop Box, cFTP, Instant messaging apps, forums, blogs, Social networks, RSS, Podcasts, Panoramio, Interests groups, Project management systems.
 1. За курс “Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение”:
 • да познава на популярно ниво OS Android 3.2, Honeycomb и да умее да използва съответни за нея приложения за автоматизиране на ежедневни общочовешки дейности.
 1. За курс “Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение”:
 • предметната дейност и конкретната учебна заетост на обучаемия да предполага необходимост от осъществяване на съпровождащо и подпомагащо  дистанционно обучение реализирано с Open Source приложения и услуги.

 

Назад