Битови условия на чуждестранните студенти в гр. Велико Търново

През месец септември 2012 година в НВУ „Васил Левски” пристигнаха за обучение по програма „Еразъм” осем студенти от Полша. Обучаемите ще бъдат настанени в наскоро обновените стаи.

Назад