Научна конференция на тема “Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата"

Организационният комитет

най-учтиво Ви кани да участвате
в работата

на Научна конференция на тема “Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”,

която ще се проведе
на 25-26 октомври 2012 г.
във Велико Търново

Председател:
Бригаден генерал инж. Цветан Харизанов

Научен секретар:
Полковник инж. професор д-р Георги Камарашев

Членове на Организационния комитет:

Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Михаил Харалампиев – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Христо Иванов – ВСУ „Черноризец Храбър”
Полковник доцент доктор Мирослав Димитров – ВА „Георги Раковски”
Полковник доцент доктор Мирослав Стефанов – НВУ „Васил Левски”
Капитан І ранг доцент доктор Калин Калинов – ВВМУ „Никола Вапцаров”
Доцент доктор Златка Мирчева – НВУ „Васил Левски”
Доцент доктор Ради Ганев – ВСУ „Любен Каравелов”
Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”

Технически секретар:
Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Икономически аспекти на защитата на населението и инфраструктурата;
  • Техническо осигуряване на защитата на населението и инфраструктурата;
  • Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата;
  • Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 12 октомври 2012 г.
Докладите да бъде изпратени на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg във формат .doc и .pdf или да бъдат депозирани по време на конференцията.
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта на НВУ „Васил Левски” до 19 октомври 2012 г.

Такса за участие в конференцията 25 лева. Заплащането се извършва при регистрацията.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За научна конференция 2012
Телефони: 062/618875       0888131479      майор Георги Георгиев
062/618807       0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс          062/618899

За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Образец на заявката за участие може да получите тук.

Назад