ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

 

Военни специализации

Условия за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Конкурсни изпити

Примерни общообразователни тестове

Примерни тестове по чужд език

Изпит за физическата годност

Психологична оценка (пригодност)

Медицинско освидетелстване

Оценяване

Балообразуване и класиране

Явяване пред приемна комисия

Нормативни документи, свързани с приема по военните специализации

 

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-514/10.05.2018 г., относно организацията и провеждането на втори период на конкурсните изпити за кандидатстване в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:

5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
 
Телефони:
Връзки с обществеността
062 61 88 07
 
Информационен център
062 61 88 66

Назад