Резултати от изпити 2017г.

Публикувани са резултати от проведените изпити в:
 
Кюстендил на 22.02.2017 г. – общообразователен тест, тест по английски език
София на 25.02.2017 г. – общообразователен тест, тест по английски и френски език
Пловдив на 01.03.2017 г. – общообразователен тест
Монтана на 09.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 10.03.2017 г. – психологична оценка (годност)
Русе на 11.03.2017 г. – общообразователен тест
Плевен на 12.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 12.03.2017 г. – общообразователен тест
Добрич на 14.03.2017 г. – общообразователен тест
Сливен на 16.03.2017 г. – общообразователен тест
Монтана на 09.03.2017 г. – тест по английски език
Сливен на 16.03.2017 г. – тест по английски език
Добрич на 14.03.2017 г. – тест по английски език
Бургас на 18.03.2017 г. – тест по английски език
Шумен на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
Бургас на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
Сливен на 16.03.2017 г. – тест по френски език
Бургас на 18.03.2017 г. – тест по френски език
 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следното поле:

ЕГН


 

Назад