Резултати от конкурсни изпити

Публикувани са резултати от проведените изпити в:
Общообразователен тест на 1 февруари 2019 г. в Пловдив
Tест по английски език на 2 февруари 2019 г. в Пловдив
Психологична оценка (пригодност) на 1-2 февруари 2019 г. в Пловдив
Tест по немски език на 2 февруари 2019 г. в Пловдив
Общообразователен тест на 8 февруари 2019 г. в Сливен
Tест по английски език на 9 февруари 2019 г. в Сливен
Психологична оценка (пригодност) на 8-9 февруари 2019 г. в Сливен

 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следните полета:

ЕГН
Входящ номер

  

Назад