Резултати от изпити 2017г.

Публикувани са резултати от проведените изпити в:
 
Кюстендил на 22.02.2017 г. – общообразователен тест, тест по английски език
София на 25.02.2017 г. – общообразователен тест, тест по английски и френски език
Пловдив на 01.03.2017 г. – общообразователен тест
Монтана на 09.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 10.03.2017 г. – психологична оценка (годност)
Русе на 11.03.2017 г. – общообразователен тест
Плевен на 12.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 12.03.2017 г. – общообразователен тест
Добрич на 14.03.2017 г. – общообразователен тест
Сливен на 16.03.2017 г. – общообразователен тест
Монтана на 09.03.2017 г. – тест по английски език
Сливен на 16.03.2017 г. – тест по английски език
Добрич на 14.03.2017 г. – тест по английски език
Бургас на 18.03.2017 г. – тест по английски език
Шумен на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
Бургас на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
Сливен на 16.03.2017 г. – тест по френски език
Бургас на 18.03.2017 г. – тест по френски език
Плевен на 18.03.2017 г. – общообразователен тест
Плевен на 25.03.2017 г. – изпит за физическата годност
Шумен на 25.03.2017 г. – изпит за физическата годност
Стара  Загора, Шумен, В.Търново, Плевен на 25.03.2017 г. – общообразователен тест
Хасково на 21.03.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 25.03.2017 г. – изпит за физическата годност
Пловдив на 01.03.2017 г. – тест по английски език
Русе на 11.03.2017 г. – тест по английски език
Хасково на 21.03.2017 г. – тест по английски език
Стара  Загора на 25.03.2017 г. – тест по английски език
В. Търново, Шумен, Плевен на 26.03.2017 г. – тест по английски език
В. Търново на 24.03.2017 г. – психологична оценка (годност)
В. Търново, Шумен, Плевен, Кюстендил на 04.04.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 08.04.2017 г. – изпит за физическата годност
Сливен на 09.04.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 09.04.2017г. тест по френски език
Кюстендил на 01.04.2017г. тест по английски език
Сливен на 09.04.2017г. тест по английски език
В. Търново на 09.04.2017г. тест по английски език
Пловдив на 08.04.2017г. тест по английски език
Пловдив на 08.04.2017г. тест по немски език
Пловдив на 08.04.2017 г. – общообразователен тест
В. Търново на 04.04.2017 г. – общообразователен тест
Шумен на 08.04.2017 г. – общообразователен тест
Плевен на 09.04.2017г. - тест по английски език
Плевен на 08.04.2017г. – общообразователен тест
Шумен на 09.04.2017 г. - тест по английски език
Шумен на 08.04.2017 г. – изпит за физическата годност
В. Търново на 10,11,12/04.2017 г. – психологична оценка (годност)
Стара  Загора на 22.04.2017г. – общообразователен тест
В. Търново, Плевен, Шумен на 22.04.2017 г. – изпит за физическата годност
Плевен на 08.04.2017 г. – изпит за физическата годност
Плевен, В. Търново, Шумен, Стара  Загора на 22.04.2017г. - тест по английски език
В. Търново на 22.04.2017г. тест по френски език
 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следното поле:

ЕГН


 

Назад