Резултати от конкурсни изпити

Публикувани са резултати от проведените изпити в:
Общообразователен тест на 24 февруари 2018 г. в Кюстендил
Тест по английски език на 25 февруари 2018 г. в Кюстендил
Психологична оценка (пригодност) на 24-25 февруари2018 г. в Кюстендил
Общообразователен тест на 04 март 2018 г. в Монтана
Тест по английски език на 05 март 2018 г. в Монтана
Психологична оценка (пригодност) на 04-05 март 2018 г. в Монтана
Общообразователен тест на 10 март 2018 г. в Пловдив
Психологична оценка (пригодност) на 10-11 март 2018 г. в Пловдив
Тест по английски език на 11 март 2018 г. в Пловдив
Общообразователен тест на 17 март 2018 г. в София
Психологична оценка (пригодност) на 17 март 2018 г. в София
Тест по английски език на 18 март 2018 г. в София
Общообразователен тест на 24 март 2018 г. в Бургас
Психологична оценка (пригодност) на 24 март 2018 г. в Бургас
Тест по английски език на 25 март 2018 г. в Бургас
Психологична оценка (пригодност) на 30 март 2018 г. във Велико Търново
Психологична оценка (пригодност) на 31 март 2018 г. в Стара Загора
Общообразователен тест на 31 март 2018 г. в Шумен, Велико Търново, Стара Загора и Плевен
Изпит за физическа годност на 31 март 2018 г. в Шумен, Плевен и Велико Търново
Тест по английски език на 1 април 2018 г. в Плевен, Велико Търново, Шумен и Стара Загора
Психологична оценка (пригодност) на 2 април 2018 г. във Велико Търново
Психологична оценка (пригодност) на 13 април 2018 г. във Велико Търново
Физическа годност на 14 април 2018 г. във Велико Търново
Общообразователен тест на 14 април 2018 г. във Велико Търново, Шумен, Плевен и Сливен
Психологична оценка (пригодност) на 14 април 2018 г. в Сливен
Тест по английски език на 15 април 2018 г. в Плевен, Велико Търново, Шумен и Сливен
Психологична оценка (пригодност) на 16 април 2018 г. във Велико Търново
 
 

 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следните полета:

ЕГН
Входящ номер

  

Назад