ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

Студентските общежития на НВУ „В. Левски" са жилищни сгради - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на НВУ "Васил Левски" за нуждите на факултет „Общовойскови" в гр. Велико Търново, факултет „Артилерия, ПВО и КИС" в гр. Шумен и факултет „Авиационен" в гр. Долна Митрополия и предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти - редовно обучение.

В студентското общежитие се създават възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др., съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

    

Битови условия на чуждестранните студенти в гр. Велико Търново

Битови условия на студентите в гр. Велико Търново

   

Битови условия на курсантите в гр. Велико Търново

Столови на курсантите в гр. Велико Търново

 
   

Назад