Полигони

Приуниверситетската полигонна учебно-материална база включва:

  • Вертолетна площадка
  • Полоса с препятствия за обучение на кадри за специални тактически действия
  • Район за тактически действия в населен пункт
  • Стрелкови комплекс
  • Център за алпийска и парашутна подготовка
  • Полигон ОПМ
  • Инженерен полигон
  • Свързочен полигон
  • Полигон за ЯХБЗ и Е

 Полигон за подготовка на кадри за участие в ОПМ
 

Район за обучение в тактически действия в населен пункт

Полоса с препятствия за обучение на кадри за специални тактически действия

 

 

Стрелкови комплекс

Инженерен учебно тренировъчен център

Занятия

 

 

Назад