Кабинетна учебно-материална база

Кабинетната учебно-материална база включва:
  • Учебни кабинети;
  • Кабинети за езиково обучение;
  • Кабинети от виртуална катедра “Джон Атанасов”;
  • Лекционни зали;
  • Лаборатории;
  • Зали за практически занятия;
  • Гараж-кабинети;

 

 

Учебни корпуси в гр. Велико Търново

Учебни кабинети в гр. Велико Търново

 

 

 

Назад