Научна конференция на тема: "Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност"

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ
СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”,
която ще се проведе
на 30 ноември и 1 декември 2011 г.
във Велико Търново
 
Председател:
бригаден генерал инж. Цветан Харизанов
Научен секретар:
полковник инж. доцент доктор Георги Камарашев
 
Членове на Организационния комитет:
Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Иван Симеонов – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Стойко Стойков – ВА „Георги Раковски”
Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”
Подполковник доцент доктор Илиян Лилов – НВУ „Васил Левски”
Доцент доктор Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски”
Подполковник доктор Николай Ничев – НВУ „Васил Левски”
Доктор Елица Петрова – НВУ „Васил Левски”
Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”
 
Технически секретар:
Майор Иванка Георгиева
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски, немски
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  • Мениджмънт в сигурността и отбраната;
  • Мениджмънт и логистика;
  • Управление на ресурси и технологии;
  • Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта;
  • Други направления, свързани с мениджмънта.
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие се приемат на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg
до 14 ноември 2011 г.
Докладите могат да бъдат представени по време на конференцията или да бъдат изпратени не по-късно от 16 декември 2011 г. на посочения електронен адрес във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове до края на м. Март 2012 г.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 10 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 21.11 2011 г.
 
ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
За научна конференция 2011
Телефони: 0887395307      професор доктор Севдалина Димитрова
062/618875       0884541785      майор Георги Георгиев
062/618807       0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс          062/618899

Назад