Еразъм обучаеми на НВУ

 
Академия на сухопътни войски „Николае Балческу” – Сибиу, Румъния
 
„През учебната 2015/2016 г бях на практика в  Академията на Сухопътните войски „Николае Балческу”, гр. Сибиу, Румъния. Това беше едно невероятно преживяване, което ми остави много красиви спомени.
От университета в Сибиу бях посрещната топло. Mатериалната база,с която разполагат и работят, беше наистина впечатляваща.
По време на мобилността имах уникалната възможност да се запозная с историята, културата и традициите на Румъния. Двата месеца, прекарани в Сибиу, ми помогнаха да усъвършенствам езиковите си умения. Успях да се запозная с много нови хора и да създам нови приятелства.
Всеки ден от моята мобилност по програма „Еразъм+“ бе изпълнен с вълнуващи моменти и преживявания. Изключително съм благодарна на моите координатори, които направиха всичко възможно, за да улеснят пътуването и престоя ми в Сибиу.
Тези два месеца ще останат завинаги в сърцето и спомените ми.”
с-на Габриела Горанова
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Национален университет по отбрана - Варшава,Полша
 
 „ ...Заминаването ми по програма „Еразъм+“ беше наистина страхотно преживяване и един незабравим спомен. Чувствах се част от друга общност,с други студенти, и вписването в нея зависеше единствено от мен. Имах и уникалната възможност да се запозная с историята, културата и традицията на Полша. Бях много впечатлен от топлия начин, по който бях посрещнат. Преподавателите бяха добронамерени и отзивчиви. Доказах на себе си, че мога да се справя самостоятелно и да разрешавам проблемите си. Чуствах се истински удовлетворен от възможността да опозная една друга нация, един друг мироглед и начин на живот.
„Еразъм“ разшири моя кръгозор даде ми възможност да натрупам много ценен опит, който ще ми помага занапред в живота.Препоръчвам на всички да се възползват от възможностите, които предлага програма „Еразъм“. Преживяванетоe наистина уникално!... ”
                                  
Христо Илиев
факултет „Общовойскови“
Велико Търново
 
________________________________________________________________________________
 
Национален университет по отбрана - Варшава, Полша
 
„ ... Специалността„Стратегия и сигурност“, която изучавах,  включваше разнообразни и изключително полезни дисциплини, свързани с направлението „Национална сигурност“в родния ми университет. Останах с много добри впечатления за начина на преподаване. Например по предмета „Стратегическо управление на националната сигурност“ преподавателят избираше  разбираем и много описателен начин да ни обясни смисъла на дадена лекция, като често използваше примери за взетите важни стратегически решения от най-успешните международни компании. Също провокираше всички студенти от групата да мислят,  като постоянно ни задаваше въпроси за сравняване на отделни  проблеми и техните евентуални решения. По предмета „Политическа сигурност“ професорът ни запознаваше с изключително интересни стратегии за развитие на света и бъдещите интереси и стремежи на човечеството. Примери са новият „Път на коприната“, разработването и използването на ресурсния потенциал на Антарктика и Луната...
... Тези 3 месеца са незабравими за мен като спомени и безценнен опит за личностното ми изграждане...”
Чудомир Тодоров
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
гр. Шумен
_____________________________________________________________
 
Академия на сухопътни войски „Николае Балческу” – Сибиу, Румъния
 
„... Впечатленията ми от Румъния и град Сибиy ще останат завинаги запечатани в моето съзнание. Всичко беше уникално от самото начало. Хората от академията на сухопътни войски „Николае Балческу” се погрижиха за нас наистина на едно невероятно ниво . Имахме кабинети за работа, оборудвани с техника, както и специалисти, които ни обясняваха всичко.
Преподавателите в университета,  както и нашите ментори, бяха наистина големи професионалисти. От тях смятам, че добихме много полезна информация за самия ни престой, както и за бъдещата ни работа като офицери...”
            серж. Деян Маринов
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Военна Академия „Липтовски Микулаш”, Словакия
 
„... Програмата „Еразъм+” е едно неповторимо преживяване, което всеки един млад човек трябва да изживее. Тя ти позволява да изучиш и опознаеш различни култури и да се срещнеш с невероятни хора.
По време на практиката ми във Военна Академия „Липтовски Микулаш”, Словакия ни бяха поставени задачи, свързани с нашето обучение, и разработване на реферат на тема от нашия учебен план. Разработването на реферата на английски език подобри съществено езиковата ми подготовка, също така спомогна за усъвършенстване и израстването ми като личност и професионалист...”
           
Добромир Кирев
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Университет „Спиру Харет”- Букурещ, Румъния
 
„В края на 15-ти и началото на 16-ти век един холандски философ на име Дезидерий Еразъм, известен като Еразъм Ротердамски, кръстосва Европа в опит да намери отговор на въпросите за религиозния толеранс и образованието. Днес, 5 века по – късно, по стъпките му милиони млади хора от всички краища на земята вървят и преоткриват европейските ценности.
По стечение на обстоятелствата моят Еразъм се осъществи в една държава, широко отворена към приемане на нови и преоткриване на старите ценности, Румъния. Когато за първи път отидох в Букурещ не знаех, какво да очаквам и кого ще срещна. А градът, освен че е голям мегаполис, притежава свой собствен ритъм.
 Да се разходиш по малките калдъръмени улички в централната част, където сякаш всяка сграда показва своя история или да се движиш по огромните булеварди, където трафикът напомня, с каквотемпо се развива модерният град, е повече от удоволствие...”
Емануил Пенков
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
гр. Шумен
 
_________________________________________________________________________________
 
Военен университет „Ген. Тадеуш Косцюшко“ - Вроцлав, Полша.
 
„ ...Първопричината, поради която реших да кандидатствам и впоследствие да участвам в Програмата Еразъм+, беше подобряване на езиковата ми подготовка.  Програмата позволява на всеки участник да развива и усъвършенства езиковите си умения, като ни предостави онлайн курс, който е изключително полезен и даващ положителен резултат...
...Определям избора си на приемаща институция като изключително подходящ. Университетът разполагаше с голяма, добре оборудвана, развита и поддържана материална база. Разполагаше също с голямо разнообразие от спортни площадки, плувен басейн, стадион, писти, фитнес зала и други спортни съоръжения. Университетът организира множество екскурзии за нас. Посетихме солната мина „Величка“ в град Краков, концентрационният лагер „Аушвиц“ и Карпатите. Също така имахме организиран планински курс, който беше едно истинско, изпълнено с много адреналин изживяване-катерене по скали, спускане по рапел, ходене по въже, уникално изживяване...
... Програма „Еразъм+“ предоставя една невероятна възможност за млади, амбициозни, креативни, способни хора, стремящи се към личностно и кариерно развитие, и усъвършенстване. Участието в програмата ми даде ценната възможност да опозная нови култури и традиции; да посетя нови, интересни и вълнуващи места; да се запозная с нови хора, търсещи и борещи се за просперитет; да изживея едни прекрасни 4 месеца, който промениха самата мен. Програмата разшири моя кръгозор, даде ми възможност да направя сравнение между нашата култура, традиции и нрави с тези на други европейски страни.
...Това бяха най-прекрасните 4 месеца в живота ми, които ще останат като траен, незабравим и вълнуващ спомен за мен. Горда съм, че участвах в този мащабен проект.
Отидох, видях, изживях и с трепет в сърцето мога да кажа само едно: „Еразъм+“  е най-доброто решение в живота ми!!!...”
 
с-на Ивона Стоилова
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Военна академия – Букурещ, Румъния
 
„...В продължение на два месеца работих по проект в рамките на Програма Еразъм+ във военната академия в Букурещ, Румъния...
...Убедена съм, че това ще бъде от голям плюс за мен в  моето обучение и работа в България.Тази практика ми даде възможност да надградя и упражня  знанията и уменията си и по английски език. Благодарение на контактите и приятелствата,  които  създадох, сега имам увереността да продължа все по усилено да го изучавам.Също така, аз се чувствам силно мотивирана за по нататъшното ми развитие в личен и служебен план...”
C:\Users\mari\Desktop\Нова папка\13672583_1184225964940953_1653590234_n.jpg
              Марияна Димитрова
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
гр. Шумен
 
Академия на сухопътни войски „Николае Балческу” – Сибиу, Румъния
 
„ ... Смятам, че успях да усъвършенствам своя опит в областта на цифровите модулации и комплексните сигнали. Благодарение на преподавателите, успях да работя с комуникационна техника, генерираща реални сигнали,  което допринесе за повишаването на уменията ми като специалист в областта. Практикувах английски език и подобрих нивото си на владеене. Видях много красиви забележителности, като считам това за много важен културно-исторически опит в живота си.Изключително възхитен останах от подобрената инфраструктурав Румъния.
Препоръчвам на всеки, който има желание да се развива в личностен и професионален план, да кандидатства за обучение или практика по програмата "Еrasmus +"...
к-н Линко Николов
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
гр. Шумен
 
Технологичен университет - гр.Ченстохова,Полша
 
„...Моето еразъм преживяване.Нова глава в живота ми...
... Еразъм е уникален по същество проект,защото отключва нови пътища в живота ти,които не може да манипулираш,а просто да им се отдадеш.Изпълних своята мисия и желания,а именно да открия себе си по някакъв начин,да се запозная с много нови хора от различни националности и да създам връзки в цял свят.Отворих душата си за промяната и излязох от зоната си на комфорт,която така ме възпираше.Отключих потенциала си,развивайки чужд за мен език и комуникирайки с колеги от Турция,Румъния и дори Колумбия и Пакистан.Научих толкова много и разбрах колко много имам още да уча.Срещнах прекрасни хора с отворено съзнание и мисъл за идеи и просперитет...
... Като Еразъм студент мога да дам съвет на бъдещите си колеги да не се колебаят дори и за миг,а да кандидатстват и да отидат дори и за един семестър в друга страна,за да усетят това което и аз, и да посеят семената на успеха във времето, прекарано с програмата Еразъм.”
Стефан Стефанов
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Военен университет „Ген. Тадеуш Косцюшко“ - Вроцлав, Полша
 
„...Програма „Еразъм+“ е един невероятен шанс за курсанти и студенти да се усъвършенстват...
... Учебните занятия бяха разнообразни. Лекциите бяха основен метод на преподаване, но придружени от практически и полеви занятия, което от своя страна затвърждаваха наученото.
... Адмирации към вас,целия екип от хора, които работите неуморно и ни предоставяте тази невероятна възможност и този ценен опит, наречен Еразъм.”
 
ст. серж. Мария Генчева
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Национален университет по отбрана - Варшава, Полша
 
„...Еразъм е тази част от образованието на един студент, която му дава най-много възможности. Само част от тях са повод за започване на нова страница от живота, случай за поне временно загърбване на всекидневните проблеми, но най-вече шанс за преокриването на самия себе си - на това, какъв си ти в своите очи и в погледа на хора, които не си познавал до този момент. Срещата с останалите студенти, идващи от различни държави, говорещи чужди езици, срещатас различни култури и моментът, в който нищо друго няма значение, освен това, че може да се смеете заедно, защото сте млади хора, на едно ново, непознато място...
... Нищо няма значение - нито часовникът, който с всяка изтекла секунда ти напомня, че ти си просто поредният гост в конкретната държава, нито крайните срокове за проекти и други задачи, които не ти оставят свободно време... Няма значение, че това е само миг от твоя живот, който ще изтече между пръстите ти като поредната песъчинка...
Защото времето, което един студент е прекарал като участник в Еразъм мобилност, се помни цял живот. Няма нищо, което да може да бъде сравнено с изпитаните емоции на радост и съвсем мъничко тъга. Ако мога да дам съвет към останалите студенти, бих им казала: „Еразъм ще е времето, което ще помните цял живот!...”
Мая Петкова
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Университет„Спиру Харет”- Букурещ, Румъния
 
... „Еразъм“ програмата дава възможност не само за приключения и придобиване на професионален опит, но и възможност да видиш себе си в друга светлина, на ново за теб място, сред нови хора. Имаш възможността да преодоляваш трудности и предизвикателства, учиш се на самостоятелност и на това, как да се оправяш сам, без помощта на друг. Бих посъветвал всеки, който има възможност да кандидатства, защото моето мнение е, че това е един голям шанс за израстване и за откриване на самия себе си...”
Никола Шивачев
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
гр. Шумен
 
 
Университет по отбрана  - Бърно, Чехия
 
„...Това,коетомепривлече в проекта „Еразъм+”, е невероятнатасреда, коятопредразполагаединамбициозенстудентдапокаженай–добротоотсебеси и данатрупацененопит. КогатосинаЕразъм, сесрещаш с изключително позитивни и отворенихора с широкпогледкъмсвета. Толковамногомлади и енергичнихора, събранинаедномясто,всекипоказващ и споделящнай-добротоотсебеси. Потозиначиннесамоуспявашдатрупашопит, но и приемашнещатакатоконкуренция,което, отсвоястрана, текарадасетрудишповече...
Запознахсе с уникалнихора, направихприятелства и изкарахчудеснимесеци в еднапрекрасна и модернадържава, катосъщевременноуспяхданаучаполезнинеща, свързани с работата в екип, презентирането, вземанетона решения и учравлението. Неща,коитоса изключително необходими за бъдещоторазвитиенаедна личност. Следпрестояси в чужбинасечувствампо-уверен и с по-широки вижданиязасвета. Разбрах, чеколкотоповечесетрудиш,толковаповечекъсметщеимаш...”
Теодор Влаховски
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_______________________________________________________________________________
 
Военен университет „Ген. Тадеуш Косцюшко“ - Вроцлав, Полша
 
„... В крайна сметка, всеки от нас премина през нещо, което ще му остане белег или спомен… Но най-важното от всичко е, че изпълнихме целите на занятието. Представихме достойно Родината и университета, а хората останаха, меко казано, изумени от нас. Сега, като погледна назад във времето, не мога да преценя дали съжалявам или не. Може би след време всичко това ще ми се отплати, но знам само едно – Вроцлав ни беляза!...”
мл. серж. Валентин Манолов
факултет „Общовойскови“
гр. Велико Търново
_________________________________________________________________________________
 
Обуда университет – Будапеща, Унгария
 
 „... Програма „Еразъм“ предоставя възможност за незабравими изживявания.Изучих сериозно количество предмети, които бих използвал в практиката си след завършването на степен „бакалавър“.Намерих изключително много приятели, с помощта на програмата, и хора, на които винаги мога да разчитам. Преподавателският съставбеше с много сериозен опит както в областта, в която преподава, така и в областта на английски език; с две думи - хора със сериозен потенциал...
            Ако имам възможност, бих участвал пак в програмата.Тя дава възможности, които иначе трудно могат да се открият...”
Петър Тодоров
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
гр. Шумен
 
 
Еразъм в Р Чехия, гр. Бърно- Университет по отбраната
 
  Изживяванията по програма „Еразъм” са уникални и неповторими. Мобилността на студенти дава прекрасна възможност за опознаване на другите европейски страни и е един оазис, спасение от монотонния живот на следването.
  Като „Еразъм” студентка аз имах възможността да практикувам и усъвършенствам чуждите езици, които бях учила в училище. Посетих много места, които не бих имала възможността да  посетя, ако не беше програмата. Установих разликата  между моята страна и страните от  Централна Европа както в културно, така и в икономическо отношение.
  Следването в друга европейска държава обогати познанията ми по специалността, която уча вече 3 години. Останах много доволна от начина на преподаване, начина на  поднасяне на информацията и достъпа до учебни материали. Материалната база също беше доста добра и имах възможност  да се занимавам със спортове, за  които няма условия в моя университет. Съществена полза е,  че се осигуряват  и средства от програмата, не се плащат академична такса за обучение, такса за регистрация в приемащата институция, такса за полагане на изпити, такса за достъп до лаборатории, такса за ползване на библиотеки, което е голямо финансово облекчение за студентите. Важно условие е и пълното академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
  Моят съвет към всички студенти, които знаят западен език е да кандидатстват по програма „Еразъм”, защото изживяването си заслужава и е само веднъж в живота.
 
старши сержант Мая Владимирова Стоянова
НВУ “В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Еразъм в Р Чехия, гр. Бърно- Университет по отбраната
  През учебната 2010/2011г. бях изпратен като Еразъм студент в Университета по отбрана в Бърна, Чешка Република.
  По време на престоя ми в Бърно имах възможност да сравня системите на обучение в България и Чехия, да придобия нови знания и умения и имах възможност да комуникирам със студенти от различни страни и различни култури.
  Програма „Еразъм” допринесе за моето академично и лично израстване и придобиване на нови знания и умения.
старшина Стоян Енчев Янков
НВУ “В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Еразъм в Р Чехия, гр. Бърно- Университет по отбраната
  Винаги съм мечтала да имам шанса да уча в чужбина и да се запозная с традициите и културата на страна, различна от България.До скоро факта, че съм курсант в НВУ „В.Левски” не позволяваше това да се случи, но с въвеждането на програмата за студентска мобилност “Еразъм” и за военнослужещи много неща се промениха.
  През последните 4 месеца имах редкия шанс да се откъсна за момент от средата, в която живея вече 3-та година и да изживея емоции, за които не съм и подозирала.В университета в Бърно ни се предложи страхотна база за обучение и кариерно развитие, но едно от най-важните неща лично за мен е, че мога да направя сравнение между системата на преподаване тук и в чужбина. Всяка лекция се представяше под формата на презентация, което ги правеше интересни, а не монотонни и скучни. Преподавателите се държаха великолепно с нас и научихме много за новите тенденции в логистиката. По време на сесията бяхме притеснени, но се представихме на ниво и резултатите за много добри.
  През свободното време излизахме и се забавлявахме с нашите колеги от програмата, не само в Бърно, но в Прага, Виена, Леднице, Вишков и други.По този начин се опознахме и станахме много близки приятели.
Пожелавам всеки да има шанса да бъде част от програма Еразъм, защото човек се учи докато е жив!
сержант Татяна Тончева Пехливанова
НВУ “В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Еразъм в Р Чехия, гр. Бърно- Университет по отбраната
През учебната 2010/2011 г. бях изпратен като студент по програма „Еразъм” в Университета по отбрана в град Бърно, Чешка република.
  Беше ми предоставена уникалната възможност да видя и опозная хора от други държави и да опозная техните култури. Имах възможност да се запозная с начина на преподаване, който смея да твърдя беше на доста високо ниво.
  Друга положителна страна на програмата е възможността да упражнявам и подобрявам своя английски. Мисля, че натрупах много ценен опит, който ще ми помогне за по-нататъшното ми развитието в личен и професионален план.
сержант Пламен Иванов Христозов
НВУ “В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Еразъм в Р Полша, гр. Влоцлавек - Висше хуманитарно-икономическо училище
Изцяло съм доволен, че осъществих мобилност по секторна програма „Еразъм”. Заминаването ми беше улеснено благодарение на пълната подкрепа на координаторите на НВУ, на които искам да изкажа специални благодарности. След 30 часово пътуване с автобус вече бяхме в Полша и тук започват три и половина приключенски месеца. Имах уникалната възможност да се запозная с историята, културата и традицията на Полша. От университета във Влоцлавек бяхме посрещнати топло. Бях наистина впечатлен от материалната база, с която разполагат и работят, нещо което ми липсваше в България. Преподавателите бяха позитивни и любезни, като в същото време не бяха прекалено взискателни. Това ни оставяше достатъчно свободно време за екскурзии. Обиколките в страната бяха едно вълнуващо предизвикателство, изпълнено с много приятни емоции. Целият период протече като един приятен сън, от който не исках да се събуждам.
Цветослав Павлов
НВУ „В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Еразъм в Р Полша, гр. Влоцлавек - Висше хуманитарно-икономическо училище
 „Erasmus“ е най-хубавото нещо, което може да се случи на един студент.
Моето заминаване по програма „Еразъм“ беше наистина страхотно преживяване и един незабравим спомен. Възможността да учиш дори един семестър в чужбина е огромна и не бива да се пропуска. Учиш същите неща, които трябва да имаш в твоя университет, но по различен начин представени предметите и на друг език. Чувстваш се част от друга общност, покрай други студенти и вписването в нея зависи единствено от теб. Попадаш покрай преподаватели с различни подходи към предмета и именно това става база за сравнение за образованието ти до момента, за качеството му и всъщност колко интересно може да ти бъде ученето.
Влоцлавек, Полша беше моята дестинация, а университетът, където попаднахме аз и другите двама колеги, с които заминахме, ни впечатли доста приятно и най-вече вниманието, което ни обърнаха като чуждестранни студенти. Всяка държава си има особености, но една добра нагласа, че ще се справиш с всичко и ще бъде интересно, прави престоя наистина приятен и представата за време различна. Аз заминах с много желание и нетърпение и пътуването, града, университета, местните хора, квартирата и дори съседите будят сега само приятни чувства, спомени и забавни ситуации.
Наистина страхотно преживяване и нямам предвид многото екскурзии, които успяхме да направим, но и приятните вечери със събирания с колеги от различни държави и преподавателите ни, които мога да нарека приятели.
„Еразъм“ разшири моя кръгозор и представата ми за студентство. Всеки може да сбъдне мечта, пожелавам го.
Любомира Русева
НВУ „В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Еразъм в Р. Полша, гр. Влоцлавек - Висше хуманитарно-икономическо училище

Пътувайки за град Влоцлавек, Полша, си задавах милиони въпроси. Бях със смесени чувства и очаквания, но много скоро разбрах, че притесненията относно престоя ми в Полша са напълно неоснователни. Още с пристигането ме посрещнаха топло и нямах никакви проблеми по настаняването. Преподавателите бяха отзивчиви и добронамерени. Условията в университета бяха отлични. Имах възможността да пътувам много. Екскурзиите, които направих, допринесоха за опознаването на една нова и различна култура с разнообразни традиции и особености. Създадох нови приятелства, които продължават и до днес. Щастлива съм, че се възползвах от програма „Еразъм”, защото тя ми донесе много положителни емоции и с радост си спомням моментите, прекарани в Полша.

Анна Радова
НВУ „В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Университет Зиген (ФР Германия)
Щастлива и доволна съм от факта, че осъществих мобилност по програма „Еразъм” в Университет Зиген, Германия. Радвам се, че имах възможността да опозная социалния и културен живот на немците и да се докосна до образователната им система. Запознах се със студенти от различни националности и това допълнително обогати представите ми за самата мен и заобикалящата ме реалност.
При пристигането си се чувствах  объркана или по-скоро изпитвах смесица от много чувства. Много неща бяха нови за мен. Имах нужда от време, за да се интегрирам. Лъчезарните и добронамерени хора в страната-домакин, организираните пътувания и социалните контакти, ми помогнаха много. Комуникацията ми с немци в началото беше затруднена, след това постепенно започнах да разбирам, а в края на престоя си можех да водя нормален разговор с тях. Научаването на  езика беше мотивация и една от целите при престоя ми в Германия.
Образованието е на много високо ниво. Очарована съм от професорите и начина, по който представяха лекциите. Научих много нови и полезни неща за бъдещото ми развитие в областта на образованието.
Чувствам се истински удовлетворена от възможността да опозная една друга нация, един друг мироглед и начин на живот, и да бъда част от него. И всичко това благодарение на програма „Еразъм”.
 
Деница Христова
НВУ “В. Левски”
Факултет “Общовойскови”
гр. Велико Търново

Програма “Еразъм”
Университет на отбраната град Бърно ( Р. Чехия)
Когато се запознах с програмата за студентска мобилност “Еразъм” реших да опитам късмета си.
В момента, в който ме одобриха, изпитах известни резерви: дали ще се справя, как ще ме приемат? Все пак си в друга страна, с други нрави и език, но приех предизвикателството.
Пътувах за град Бърно, Р. Чехия с автобус и хиляди въпроси нахлуваха в главата ми.
В момента, в който ме посрещнаха на автогарата, всичките ми притеснения се изпариха. Хората, с които се срещнах бяха толкова любезни и отзивчиви, приятелски настроени. Настаниха ме в общежитието на Университета на отбраната в град Бърно, където условията бяха отлични.
Последва среща с ръководството, преподавателите и колегите от другите страни-участници в групата. След това направихме панорамна разходка за запознаване с града.
Започнахме учебните занятия. Не бе лесно, но преподавателите показаха висок професионализъм, а техническата база бе на съвременно ниво.
Но не мислете, че всичко е само учене.
Последваха излети и екскурзии през уикендите, които ни зареждаха с положителни емоции. Бърно е един невероятен град, богат на исторически и природни забележителности.
Не липсваха и вечери, в които се срещахме с други “Еразмус” студенти. Забавлявахме се, обменяхме мнения.
Дните минаваха неусетно.
Мога да кажа, че тази мобилност в Университета на отбраната в гр. Бърно ми даде самочувствие. Доказах на себе си, че мога и самостоятелно да решавам проблемите си, обогати ме с впечатления и приятелства. Незабравими ще са за мен най-вече позитивните емоции, новите приятелства.
Бих препоръчал на всеки, който е запознат с програмата “Еразъм” да опита шанса си. Сигурен съм, че няма да съжалява.
Теодор Илиев
НВУ “В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново
 

Университет на отбраната град Бърно ( Р. Чехия)
Когато реших да замина за Бърно, Чехия, всичко стана толкова бързо, че не знаех какво да очаквам от самия град и обучението ми там. Докато пътувах към Чехия се чудех дали не съм направила грешка, записала се в програма Еразъм.
За щастие, когато пристигнах, всичките ми съмнения изчезнаха. Бях посрещната топло от ръководителите и преподавателите в университета. С течение на времето опознах и обикнах града и се запознах с много хора – не само студенти от други държави, но и чехи.
Програма Еразъм ми даде 5 незабравими месеца, изпълнени с приятни емоции и нови приятелства.
Препоръчвам на всички да се възползвате от възможностите, които предлага програма Еразъм. Няма да съжалявате!
Цветелина Генадиева
НВУ “В. Левски”
Факултет „Общовойскови”
гр. Велико Търново

Назад