Годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти в Евро

 


Висше училище
БАКАЛАВЪР    Годишна такса
МАГИСТЪР        Годишна такса
ДОКТОРАНТ, СПЕЦИАЛИЗАНТ    Годишна такса
ЕЗИКОВ КУРС
Редовно
Задочно
Редовно
Задочно
Редовно
Задочно
НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
3400
1600
3400
1600
3400
1600
3400

Таксите се заплащат до 1 (една) седмица от започването на семестъра заедно с такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Назад