ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2014/2020

 
 
Мобилност на курсанти, студенти и докторанти  
 
Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав
 
Проведеното в чужбина обучение по програма Еразъм се отразява в Европейското дипломно приложение. НВУ „В. Левски” издава Европейско дипломно приложение според Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (приета с Постановление № 215 от 12.08.2004 г. на Министерски Съвет на Република България).
 
Еразъм преподаватели на НВУ (галерия)

Назад