Такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” през учебната 2019-2020 г.

 
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
 

Специалности

Форма на обучение

държавна поръчка

платено обучение

редовна

задочна

редовна

задочна

дистанционна

1.

Стопанска логистика

-

-

-

-

600

2.

Индустриален мениджмънт

500

400

-

-

-

3.

Защита на населението и инфраструктурата

500

400

-

-

-

4.

Автомобилна техника и транспортна логистика

500

400

-

-

-

5.

Национална и регионална сигурност

600

400

6000

3000

-

6.

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

600

400

6000

3000

-

7.

Комуникационна техника и технологии

-

340

-

-

-

8.

Компютърни системи и технологии

440

340

-

-

-

9.

Административна и информационна сигурност

600

400

-

3000

-

10.

Киберсигурност

440

340

-

1200

-

11.

Авиационна електроника

400

300

-

-

-

12.

Автоматика, информационна и управляваща техника

400

300

-

-

-

13.

Авиационна техника и технологии

400

300

-

-

-

14.

Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение

400

-

-

-

-

 
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.

Назад