Такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” през учебната 2019-2020 г.

 
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ

Годишна
такса-ОКС „бакалавър”
държавна поръчка

Годишна
такса - ОКС „бакалавър”
платено обучение

Р

З

Д

Р

З

Д

3.

Социални, стопански и правни науки

-

-

-

-

-

-

3.7.

Администрация и управление

400

300

300

1200

600

600

 

Стопанска логистика

400

300

300

-

-

-

 

Стопанско управление

400

300

300

-

-

-

 

Логистика на сигурността

400

300

300

-

-

-

 

Управление на обществените поръчки

-

-

-

-

-

-

 

Социална сигурност

-

-

-

-

-

-

5.

Технически науки

-

-

-

-

-

-

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

400

300

-

2340

1200

-

 

Автоматика, информационна и управляваща техника

400

300

-

-

-

-

 

Авиационна електроника

400

300

-

-

-

-

 

Електроника

400

300

-

-

-

-

 

Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение

400

300

-

-

-

-

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

440

340

-

2400

1200

-

 

Комуникационна техника и технологии- ЕСОНК, КМС

440

340

-

-

-

-

 

Компютърни системи и технологии

440

340

-

-

-

-

 

Компютърни технологии за проектиране

440

340

-

-

-

-

 

Киберсигурност

440

340

-

-

-

-

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

400

300

-

2340

1200

-

 

Авиационна техника и технологии

400

300

-

-

-

-

 

Авиационно въоръжение

-

-

-

-

-

-

5.13.

Общо инженерство

500

400

-

2400

1220

-

 

Индустриален мениджмънт

500

400

-

-

-

-

 

Управление на и  ресурси и технологии – Автомобилна техника

500

400

-

-

-

-

 

Управление на и  ресурси и технологии – Въоръжение и бойни припаси

500

400

-

-

-

-

 

Защита на населението и инфраструктурата.

500

400

-

-

-

-

 

Строителни и специални машини.

500

400

-

-

-

-

 

Автомобилна техника и транспортна логистика.

500

400

-

-

-

-

9.

Сигурност и отбрана

-

-

-

-

-

-

9.1.

Национална сигурност

600

400

-

6000

3000

3000

 

Национална и регионална сигурност

600

400

-

-

-

-

 

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

600

400

-

-

-

-

 

Административна и информационна сигурност

600

400

-

-

-

-

 

Връзки с обществеността в отбраната и сигурността

-

-

-

-

-

-

 

Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната

-

-

-

-

-

-

 

Административна сигурност

-

-

-

-

-

-

 
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.

Назад