Класиране и записване на приетите за студенти

Класирането на кандидатите за студенти се извършва на два етапа за обявените места по специалности и форми на обучение.
Първо класиране – на 11 юли 2019 г.
Кандидатите, класирани при първо класиране по първата желана от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания срок. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.
Кандидатите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо място, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си, затова.
Важно! Мястото на незаписалите се по първо класиране не се запазва.
Второ класиране – на 15 юли 2019 г.
Второто класиране е окончателно. Класираните кандидати трябва да се запишат в указания срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.
След изтичане на срока за записване, по второ класиране, незаетите места се попълват от останалите кандидати по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
Важно! При попълване на незаетите места по низходящ ред на бала, явяването на кандидатите за студенти е задължително.
 
Записване на приетите за студенти
  • на първо класиране –  12-14.07. 2019 г.
  • на второ класиране – 16-17.07. 2019 г.
  • Записване на кандидат-студентите на незаетите места - 20.07.2019 г.
Приетите студенти при записване представят следните документи:
  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента;
  • документ за внесена такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
Годишен абонамент за ползване на библиотека - 10лв.

Назад