БАЛООБРАЗУВАНЕ

 
     Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
  • удвоената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2019 г. в друго акредитирано висше училище;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по история или при липса на такава, от дипломата за средно образование по история;

 

Назад