ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Специалности
Факултет
Форма
на обучение
редовно
задочно
дистанционна
1.
“Общовойскови”
В. Търново
-
7
7
2.
“Общовойскови”
В. Търново
-
12
-
3.
Защита на населението и инфраструктурата
“Общовойскови”
В. Търново
8
8
-
4.
“Общовойскови”
В. Търново
12
12
-
5. Строителни и специални машини “Общовойскови”
В. Търново
- 9 -
6.
“Общовойскови”
В. Търново
8
15
-
7.
“Общовойскови”
В. Търново
10
13
-
8.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
8
8
-
9.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
12
19
-
10.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
8
8
-
11.
Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
6
8
-
12.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
10
15
-
13.
Авиационна електроника
“Авиационен”
Д. Митрополия
6
8
-
14.
“Авиационен”
Д. Митрополия
6
8
-
15.
“Авиационен”
Д. Митрополия
8
12
-
ОБЩО
102
162
7

Обучението по различните специалности се извършва в посочените в графа 3 (три) факултети.

Назад