ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ

Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест. За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.
 

Изпит за физическа годност

Велико Търново

12-15.06.2019 г.
 
Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
Изпитът за физическа годност се провежда по упражнения, както следва:
 
Упражнение №1 - коремни преси за 90 секунди
Изпълнение на упражнението: От изходно положение тилен лег, ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 90 секунди (глезените се държат от партньор).
 
Упражнение № 2 - лицеви опори за 90 секунди
Изпълнение на упражнението: От изходно положение опора се изпълняват свивания и обтягане на ръцете за 90 секунди. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.
 
Упражнение № 3 - совалково бягане 10х10 метра
Изпълнение на упражнението: Провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.
 
Упражнение № 4 – крос 1000 метра
Изпълнение на упражнението: Пробягва се разстоянието от 1000 метра по пресечена местност.

Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е по шестобална система, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.

Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил Левски” на ТОЗИ адрес.
В зависимост от получения брой точки се прибавят единици към състезателния бал на кандидата, както следва:
 
Точки от Единния армейски тест
Оценка
Единици, прибавяни към състезателния бал
0-119 точки
Слаб 2.00
 
120-159 точки
Среден 3.00
0 към бала на кандидата
160-199 точки
Добър 3.50
+1 към бала на кандидата
200-249 точки
Добър 4.00
+3 към бала на кандидата
250-299 точки
Много добър 4.50
+4 към бала на кандидата
300-349 точки
Много добър 5.00
+5 към бала на кандидата
350-400 точки
Отличен 6.00
+6 към бала на кандидата
 
Забележка:
При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка Слаб 2.00.
Кандидатите, получили оценка Слаб 2.00 на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
 
Кандидат-курсантите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло!

Назад