ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ

     Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест. За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.
 
     Изпитът за физическа годност се провежда по упражнения, както следва:
 
     Упражнение №1 - коремни преси за 1 минута 
Изпълнение на упражнението: От изходно положение тилен лег, ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 1 минута (глезените се държат от партньор).
 
     Упражнение № 2 - лицеви опори за 1 минута
Изпълнение на упражнението: От изходно положение опора се изпълняват свивания и обтягане на ръцете за 1 минута. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.
 
     Упражнение № 3 - совалково бягане 10х10 метра
Изпълнение на упражнението: Провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.
 
     Упражнение № 4 – крос 1000 метра
     Изпълнение на упражнението: Пробягва се разстоянието от 1000 метра по пресечена местност.
 
     Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е с „издържал” или „неиздържал”, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.
 
     Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е по шестобална система, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.
     Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил Левски” на ТОЗИ адрес.
 
В зависимост от получения брой точки се прибавят единици към състезателния бал на кандидата, както следва:
 
Точки от Единния армейски тест
Оценка
Единици, прибавяни към състезателния бал
0-119 точки
Слаб 2.00
 
120-159 точки
Среден 3.00
0 към бала на кандидата
160-199 точки
Добър 3.50
+1 към бала на кандидата
200-249 точки
Добър 4.00
+3 към бала на кандидата
250-299 точки
Много добър 4.50
+4 към бала на кандидата
300-349 точки
Много добър 5.00
+5 към бала на кандидата
350-400 точки
Отличен 6.00
+6 към бала на кандидата
 
     Забележка:
     При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка Слаб 2.00.
     Кандидатите, получили оценка Слаб 2.00 на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
 
    Кандидат-курсантите се явяват на изпита по физическа подготовка по спортно облекло!

    Кандидатите, които ще полагат Изпит за физическа годност в град Плевен на 25 март, 8 април и 22 април 2017 година, следва да се явят в 13.30 часа пред Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен”.

 

Назад