КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 
     Кандидатите за всички военни специализации полагат:
 1. Общообразователен тест;
 2. Писмен тест по английски, френски или немски език – по избор;
 3. Изпит за физическа годност;
 4. Психологична оценка (пригодност);
 5. Медицинско освидетелстване на годността.
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА!
     1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2017 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
     2. Оценка от положен през 2017 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
     3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2017 г. по английски, френски или немски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски, френски или немски език.
 
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С КАНДИДАТИТЕ
ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
10.00 – 14.00 часа
Кюстендил
22.02.2017 г.
01.04.2017 г.
София
25.02.2017 г.
Пловдив
01.03.2017 г.
08.04.2017 г.
Монтана
09.03.2017 г.
Русе
11.03.2017 г.
Добрич
14.03.2017 г.
Сливен
16.03.2017 г.
09.04.2017 г.
Бургас
18.03.2017 г.
Хасково
21.03.2017 г.
Стара Загора
25.03.2017 г.
22.04.2017 г.
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Велико Търново
12.03.2017 г.
18.03.2017 г.
25.03.2017 г.
01.04.2017 г.
08.04.2017 г.
16.06.2017 г.
Шумен
12.03.2017 г.
18.03.2017 г.
25.03.2017 г.
01.04.2017 г.
08.04.2017 г.
Плевен
12.03.2017 г.
18.03.2017 г.
25.03.2017 г.
01.04.2017 г.
08.04.2017 г.
Тест по английски, немски, френски език
15.00 – 17.00 часа
Кюстендил
22.02.2017 г.
01.04.2017 г.
София
25.02.2017 г.
Пловдив
01.03.2017 г.
08.04.2017 г.
Монтана
09.03.2017 г.
Русе
11.03.2017 г.
Добрич
14.03.2017 г.
Сливен
16.03.2017 г.
09.04.2017 г.
Бургас
18.03.2017 г.
Хасково
21.03.2017 г.
Стара Загора
25.03.2017 г.
22.04.2017 г.
Тест по английски, немски, френски език
9.00 – 11.00 часа
Велико Търново
26.03.2017 г.
09.04.2017 г.
22.04.2017 г.
18.06.2017 г.
Шумен
26.03.2017 г.
09.04.2017 г.
22.04.2017 г.
Плевен
26.03.2017 г.
09.04.2017 г.
22.04.2017 г.
Изпит за физическа годност
14.00 – 17.00 часа
Велико Търново
25.03.2017 г.
08.04.2017 г.
22.04.2017 г.
13-17.06.2017 г.
Шумен
25.03.2017 г.
08.04.2017 г.
22.04.2017 г.
Плевен
25.03.2017 г.
08.04.2017 г.
22.04.2017 г.
 
     Адреси на местата за провеждане на изпитите:
 • Кюстендил, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”
 • София, Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” №7
 • Пловдив, Военно окръжие, ул. ,, Велико Търново” № 75
 • Монтана, Военно окръжие, ул. „Безименна” №1
 • Русе, ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново”
 • Добрич, Общински младежки център
 • Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” №4
 • Бургас,  Военно окръжие, ул. „Цар Асен” №4
 • Хасково, Военно окръжие, ул. ,,Ком” № 3
 • Стара Загора, Военно окръжие, ул. ,, Свети Княз Борис” № 55
 • Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
 • Шумен, Факултет „А, ПВО и КИС”, ул. „Карел Шкорпил”№1
 • Плевен, Военно окръжие, ул. ,,Сан Стефано” №43а
     Важно!
     1. За полагане на общообразователния тест и писмените тестове по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото на изпита, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
     2. За изпита за физическата годност във Велико Търново в периода 13-17.06.2017г., кандидатите се явяват в 7.30 часа.
     Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
     Кандидатите за курсанти, полагащи изпити и проверки в периода 13-18.06.2017 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се явяват в НВУ „Васил Левски”, Велико Търново на 12.06.2017 от 10.00-14.00 часа. Те присъстват на инструктаж от 15.00 часа на същата дата и получават указания за времето и мястото за явяването им на различните изпити и проверки.
ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
     Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
     Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 30 лв.
     Кандидатстващите само с оценка от положен през 2017 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 30 лв.
     При използване на оценка от ДЗИ и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
     При използване на оценка от конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
     При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
     Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
 
     Забележка:
     Резултатите от изпитите се обявяват на сайта на НВУ до 20 работни дни след провеждане на изпита.
   Резултатите от тестовете и проверки, проведени в периода 13-17.06.2017 г.,  се обявяват до една седмица след провеждането им на сайта на НВУ „Васил Левски”.
 
 

Назад