Националният военен университет „Васил Левски”

организира
Национално състезание между курсантите и студентите по
„Приложна електроника”

Състезанието ще се проведе в 2 кръга. Първият кръг се състои в изработване на практически модел. Във втори кръг участниците изработват модел на електронна схема. Победител е този, който най-бързо и прецизно изработи модела. В състезанието участват по 12 състезатели, като времето за работа е 60 минути. При повече желаещи за участие се провежда подборен кръг с решаване на практико-приложен тест. Първият кръг от състезанието ще се проведе по следния график:
 
– на 16 април 2019 г. от 14.00 ч. в Технически университет – Габрово;
– на 17 април 2019 г. от 14.00 ч. във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски”, гр. Долна Митрополия;
– на 22 април 2019 г. от 14.00 ч. във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново;
– на 23 април 2019 г. от 14.00 ч. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски”, гр. Шумен;
– на 24 април 2019 г. от 14.00 ч. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна;
– на 25 април 2019 г. от 10.00 ч. в Технически университет – Варна.
 
Класираните на първо и второ място от всяко отделно съревнование ще участват във втория кръг на състезанието, което ще се проведе на 15 май 2019 г. от 14.00 ч. във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново. Заявки за участие се приемат до 11 април 2019 г. при д-р инж. Николай Долчинков – кабинет 3324 в Трети учебен корпус на НВУ „Васил Левски” или на е-mail: n_dolchinkov@abv.bg.

Назад