Националният военен университет „Васил Левски"

организира
конкурс за изработване на най-добър постер на тема
„Физиката в нашето ежедневие”

Постерите могат да представят материали, свързани с приложението на физиката в ежедневието. В конкурса имат право да участват ученици, студенти и курсанти. Всеки участник може да представи до 2 постера с размер А1. Постерите да се изпратят в срок до 25 април 2019 г. на адрес: град Велико Търново 5000, бул. „България” №76 за „Конкурса за постери” или да се предадат на д-р инж. Николай Долчинков – кабинет 3324 в Трети учебен корпус на НВУ „Васил Левски”. Получените след указания срок постери няма да бъдат оценявани от комисията. Отличените постери ще бъдат представени от 25 април до 15 май 2019 г. в изложби в НВУ „Васил Левски“ и в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ Велико Търново. Авторите на най-добрите постери ще бъдат наградени.

Назад