УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:
 
1. Да имат средно образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;  
6. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 27 години;
8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за специализация „летец-пилот” да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг.
 
Кандидатите, които са по-възрастни от 27 години към 31.12.2019 г. могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити след разрешение на министъра на отбраната. За да получат разрешение за кандидатстване, те трябва да изпратят заявление, свободен текст, като посочат трите си имена, ЕГН, телефонен номер и адрес за кореспонденция на адрес: Министър на отбраната на Република България, ул. „Дякон Игнатий” №3, 1092 София.

Назад