Профил на купувача - 2019 година

ПРОЦЕДУРИ

Номер - НВУ "Васил Левски"

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване Номер - АОП

НВУ-2019-01

Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” в район гр. Велико Търново и район гр. Шумен”.

17.01.2019 г. 00456-2019-0001

НВУ-2019-02

Кетърингово хранене - приготвяне и раздаване на готова за консумация храна в НВУ „Васил Левски” райони гр. Велико Търново и гр. Шумен.

30.01.2019 г. 00456-2019-0002
НВУ-2019-03 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски" 15.02.2019 г. 00456-2019-0003
НВУ-2019-04 Доставка и монтаж на кухненско оборудване и хладилна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски   18.02.2019 г. 00456-2019-0004
НВУ-2019-05 Закупуване на 3 бр. употребявани автобуси  за нуждите на НВУ „Васил Левски" 25.02.2019 г. 00456-2019-0005
НВУ-2019-06 18.04.2019 г. 00456-2019-0006
НВУ-2019-07 Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски” по 4 обособени позиции” 18.04.2019 г. 00456-2019-0007

 

 

 

Назад