Юбилейната научна конференция „140 години военно образование, традиции и перспективи”

Назад