Националният военен университет „Васил Левски”

организира
Изложба на модели на техника,
която е била или е на въоръжение в Българската армия и други армии през различните етапи от тяхното развитие
 
В изложбата могат да вземат участие ученици, студенти, курсанти и моделисти. Мероприятието се организира съвместно с клуб по стендовмоделизъм „Манта“.
До 30 септември 2018 г. се приемат заявки за участие в свободна форма на е-mail: n_dolchinkov@abv.bg. или на адрес: Национален военен университет „Васил Левски“, 5000 гр. Велико Търново, бул. „България” №76 „За изложбата на модели” или в Трети учебен корпус, кабинет 3324 при д-р Николай Долчинков.
Изложба на представените модели може да бъде разгледана от 5 октомври  до 16 октомври 2018 г. НВУ „Васил Левски“ от организирани групи ученици, студенти и граждани всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч.
На 12 октомври 2018 г. в Деня на отворените врати в Университета изложбата може да се посети от всички граждани.

Назад