Свободни места за студенти по специалности към 03.08.2018 г.

Свободни места за студенти
по специалности към 03.08.2018 г.
Място на обучение
Специалност
Брой
факултет
"Общовойскови"
В. Търново
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи - редовно
1
Индустриален мениджмънт - редовно
2
факултет
"Артилерия, ПВО и КИС"
Шумен
Комуникационна техника и технологии - редовно
8
Комуникационна техника и технологии - задочно
3
Компютърни системи и технологии - редовно
3
Компютърни системи и технологии - задочно
4
Компютърни технологии за проектиране-задочно
8
факултет
"Авиационен"
Д. Митрополия
Авиационна техника и технологии - редовно
2
НВУ "В. Левски"
ОБЩО:
33
 
Незаетите места се попълват от кандидатите по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
 
Кандидатите задължително носят следните документи:
  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента.
 
Внасят такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.
 
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
Годишен абонамент за ползване на библиотека – 10 лв.
 
Повече информация за таксите при записване прочете тук

Назад