Преподаватели от НВУ „Васил Левски” участваха в обсъждането на съвременните предизвикателства пред сигурността и отбраната

Под патронажа на началника на Военна академия „Георги Раковски“ на 17-18 май се проведе Годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“.
Поздравление от името на началника на Национален военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал д-р Пламен Богданов поднесе проф. д-р Ваня Банабакова.
Един от пленарните доклади на тема: „Социалната сигурност – обществени очаквания и реалност” бе представен от проф. д.н. инж. Венелин Терзиев от Факултет „Общовойскови“ на Национален военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

Назад