Oлимпиада по обща политика за сигурност и отбрана на Eвропейския съюз бе открита във военния университет

Назад