Връчване на дипломите на студенти ОКС "Магистър"

На 18.05.2018 г. от 11.00 часа в първи учебен корпус на НВУ "Васил Левски" ще се връчат дипломите студентите от ОКС "магистър", специалности "Национална и регионална сигурност" и "Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи", Випуск 2016-2017 година. Випусниците следва да се явят на посоченото място в 10,00 часа за подпис в регистрационната книга.

Назад