Националният военен университет „Васил Левски” учреди академична награда „Полковник Борис Дрангов”

Академичният съвет на Националния военен университет „Васил Левски” на свое заседание на 27 март 2018 г. реши да учреди академична награда „Полковник Борис Дрангов”. Наградата ще се връчва ежегодно на първенеца на випуска, в деня на випускния акт.

Назад