Профил на купувача - 2018 година

ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Номер - НВУ "Васил Левски"

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване Номер - АОП

НВУ-2018-01

Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"

28.03.2018 г. 00456-2018-0001
НВУ-2018-02 Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски" - прекратена 26.04.2018 г. 00456-2018-0002
НВУ-2018-03 Изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор по обособени позиции 17.05.2018 г. 00456-2018-0003
НВУ-2018-04 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски" - 2 8.06.2018 г. 00456-2018-0004
НВУ-2018-05 Ремонт на сграда №1 - корпус "ТИЛ" 14.06.2018  г. 00456-2018-0005
НВУ-2018-06 Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски" 20.07.2018 г. 00456-2018-0006
НВУ-2018-07 Ремонт на сграда №6 - пети битов корпус 25.07.2018 г. 00456-2018-0007
НВУ-2018-08 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски" - 3 12.09.2018 г. 00456-2018-0008
НВУ-2018-09 Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново 14.09.2018 г. 9080821
НВУ-2018-10 Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски" - 3 4.10.2018 г. 00456-2018-0009
НВУ-2018-11 Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски" 6.11.2018 г. 00456-2018-0010
НВУ-2018-12 Доставка на компютърна техника и периферни устройства” за нуждите на НВУ „Васил Левски" 12.11.2018 г. 9082992

 

Назад