СПИСЪК

1. Тихомир Димитров Георгиев с фак. № 1116095, специалност „Национална и регионална сигурност” – заповед за отписване № РД-06-06/08.01.2018г.;

2. Дарина Иванова Денева с фак. №2138906, специалност „Авиационна техника и технологии“ – заповед № РД-06-7/08.01.2018г.за отписване с право на явяване на защита на дипломна работа в срок до 3(три) години;

3. Георги Даниелов Зарков с фак. №1145754 специалност „Национална и регионална сигурност” - заповед № РД-06-8/08.01.2018г.за отписване с право на явяване на защита на дипломна работа в срок до 3(три) години;

4. Нели Христова Иванова с фак. № 1146717, специалност „Индустриален мениджмънт” – заповед за отписване № РД-06-10/08.01.2018г.;

5. Кристиян Тодоров Колев с фак. № 1177055, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” - заповед за отстраняване за 5 /пет/ месеца № РД-06-28/17.01.2018г.;

6. Димитър Стефанов Димитров с фак. №2168153, специалност „Авиационна електроника” -  заповед за отписване № РД-06-54/07.02.2018г.;

7. Стефан Иванов Илийков с фак. № 1175670, специалността „Стопанска логистика” – заповед за отписване № РД-06-65/07.02.2018г.;

8. Сергей Антонов Сергеев с фак. №1167058, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” – заповед за отписване № РД-06-64/07.02.2018г.;

9. Шабан Джалилов Шабанов с фак. № 1136289, специалност „Управление на ресурси и технологии“ – заповед за отписване № РД-06-73/19.02.2018г.;

10. Ангел Валентинов Исаев с фак. № 1156201, специалност „Управление на ресурси и технологии“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-75/19.02.2018г.

11. Йордан Тодоров Йорданов с фак. № 1167054, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-76/19.02.2018г.;

12. Гален Даниелов Димитров с фак. № 1177050, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-76/19.02.2018г.;

13. Добромир Георгиев Пашов с фак. № 1156263, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-78/19.02.2018г.;

14. Ванеса Стоянова Натова с фак. № 1172652, специалност „Защита на населението и инфраструктурата“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-80/19.02.2018г.;

15. Димитър Деянов Вълчев с фак. № 1173850, специалност „Строителни и специални машини“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-85/19.02.2018г.;

16. Мерт Йосифов Чолаков с фак. № 1146060, специалност „Национална и регионална сигурност“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-86/19.02.2018г.;

17. Иван Любомиров Попов с фак. № 2178251, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-89/19.02.2018г.;

18. Анатолий Пламенов Легкоступ с фак. № 1145744, специалност „Национална и регионална сигурност” – заповед за отписване № РД-06-94/27.02.2018г.;

19. Анатоли Петков Цветанов с фак. № 2169104, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-87/19.02.2018 г.

20. Пламен Тодоров Василев с фак. № 1173857, специалност „Строителни и специални машини” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца №РД-06-81/19.02.2018г.; заповед за отписване по собствено желание№РД-06-115/28.03.2018 г.

21. Борислав Руменов Пачев с фак. № 1157170, специалност „Компютърни системи и технологии ” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-107/19.03.2018 г.

22. Ангел Петров Гергов с фак. № 1156004, специалност „Национална и регионална сигурност” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-106/19.03.2018 г.

23. Росен Деянов Радев с фак. № 1147513, специалност „Административна и информационна сигурност ” – заповед за отписване № РД-06-143/19.04.2018г.;

24. Стоян Йорданов Стоянов с фак. № 1167157, специалност „Компютърни системи и технологии ” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-129/18.04.2018 г.

25. Ваня Красимирова Филадова с фак. № 1125720, специалност „Национална и регионална сигурност ” – заповед за отписване № РД-06-141/19.04.2018г.;

Назад