Преподавател от НВУ "Васил Левски" получи наградата "Еврика" за млад изобретател за 2017 г.

Д-р Георги Баев, главен асистент в катедра "Национална и регионална сигурност"на факултет „Общовойскови” на НВУ "Васил Левски", бе награден от фондация "Еврика" за млад изобретател за 2017 г. Наградата бе връчена на д-р Баев, заради съавторство в разработката "Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда", утвърдена с патент от Патенто ведомство на Република България. Изобретението е реализирано от екип от Института за космически изследвания и технологии при БАН в състав: проф. Петър Гецов, проф. Гаро Мардиросян, доц. Стилиян Стоянов и проф. Живко Жеков, който е и доктор хонорис кауза на НВУ "Васил Левски".
Тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2017 се състоя на 29 януари 2018 г. Наградата, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от акад. Кирил Боянов, Председател на Съвета на Фондация „Еврика“.
Наградите на фондация „Еврика” са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите, са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.
С това изобретение е създаден сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда, съдържащ спектрален и фотометричен тракт и канал за предаване на сателитно изображение. Предимствата на изобретението са повишената точност; по-малки маса, габарити и енергопотребление; повишени пространства и времева разделителна способност; бързодействие; подобрена надеждност и увеличен обем на полезната информация. Приложението на изобретението е при дистанционните сателитни изследвания на околната среда.
Георги Баев започва професионалната си дейност през 2013 г. като асистент в Института за научноизследователска и иновационна дейност на Националния военен университет. Ръководител е на университетски клуб по космически интереси „Space Division“, който включва обучаеми с изявен научен интерес в сферата на космическите изследвания.

Назад