УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да имат средно образование.
 2. Да са години за военна служба.
 3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство.
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от обща характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство.
 5. Да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.
 6. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред.
 7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 35 години за задочната форма на обучение.
 8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.
 9. Към момента на кандидатстването да са на военна служба и да имат прослужени не по-малко от  3 години във Въоръжените сили.
 10.  Да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3-6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 11.  Да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно училище, съгласно изискванията на действащите медицински стандарти.
 12.  Да имат препоръка за обучение във висше военно училище в последната атестация.
 13.  Да имат положително обосновано становище от съответните командири/началници/ръководители за необходимостта за обучение във висше военно училище.

Назад