УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на условия регламентирани в чл.5, ал.2 от Наредба Н-11/02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военослужещи във Висшите военни училища.

 

Назад