ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

За учебната 2018-2019 година в Националния военен университет “Васил Левски” приемат обучаеми по военни специализации:

 
Военни специализации
Брой места
1.
Мотопехотни и танкови войски
7
2.
Разузнаване
2
3.
Противовъздушна отбрана на войските
1
4.
Инженерни войски
2
5.
Танкова и автомобилна техника
1
6.
Материални средства, придвижване и транспорт
13
7.
Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)
7
Общо:  
33

За всяка специалност и специализация може да прочетете като кликнете на   наименованието й.
Срокът на обучение по всички военни специализации е 5 години.

 

Назад