ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

За учебната 2019-2020 година в Националния военен университет “Васил Левски” приемат обучаеми по военни специализации:

 
Военни специализации
Брой места
1.
Мотопехотни и танкови войски
6
2.
Разузнаване
7
3.
Противовъздушна отбрана на войските
4
4.
Инженерни войски
7
5.
Танкова и автомобилна техника
3
6.
Материални средства, придвижване и транспорт
2
7.
Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)
4
8. Полева артилерия 6
9. Войски за ЯХБЗ и екология 4
10. Летателни апарати и авиационни двигатели 1
11. Авиационни, електроприборни и автоматични системи 2
Общо:  
46

 

Срокът на обучение по всички военни специализации е 5 години.

 

Назад