НВУ „Васил Левски” празнува 139 години от създаването на първото военно училище

Назад