НВУ „Васил Левски” празнува 139 години от създаването на първото военно училище

Националният военен университет „Васил Левски” отбеляза на 24 ноември 139-тата годишнина от съществуването на военно-образователната система в България. Честването започна с поднасяне на цветя на Паметника на Васил Левски и Паметника на възпитаниците в Националния военен университет.
Тържеството продължи в Дома на културата на НВУ „Васил Левски”. Сред пълната с гости, обучаеми, преподаватели и административен състав зала, началникът на Университета – бригаден генерал д-р Пламен Богданов каза: „През 2017 година успешно преминахме през процедура за акредитация на професионалното направление „Общо инженерство”, като бяха акредитирани пет специалности за образователно-квалификационна степен „магистър”  и „бакалавър” с оценка 9,26 по десетстепенната скала. Пет са новите докторски програми, получили програмна акредитация в същото направление с високи оценки. На празника на Университета със задоволство отчитаме, че мащабите и темпът на научното израстване и повишаването на квалификацията на академичния състав растат. За времето от 26 ноември 2016 година до днес, академична длъжност „професор” заеха 5 души, академична длъжност „доцент” – 7 души, научна степен „доктор на науките” придоби един човек, а образователна и научна степен „доктор” - 12 души. Всички тези успехи на академичния състав имат проекция и в резултатите на обучаемите. През изминалата учебна година средният успех на курсантите е много добър 4,93, а на студентите  - много добър 4,72.” В заключение ректорът се обърна към личния състав с думите: „Новото качество на Университета, неговата нова стойност като уникална национална образователна и научна институция, е да интегрира знание и традиции при подготовката на пълния спектър от кадри за нуждите на Българската армия, Въоръжените сили и специализираните структури от системата за национална сигурност. Обучението на бъдещите кадри за структурите на министерствата и ведомствата в секторите сигурност и отбрана, при все по-нарастващите им потребности и изисквания – курсанти, студенти, докторанти, кадети и специализанти, това са водещата роля и новото значение на Университета като национално висше военно училище”.
За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения, проявен висок професионализъм през целия период на службата, за приноса им в развитието и усъвършенстването на военно-образователната система, петима души са наградените от Министъра на отбраната и трима от Началника на отбраната. Наградите на отличените бяха връчени от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов.
Поздравление, по повод празника поднесе заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.
Поздравление от името на кмета на Община Велико Търново поднесе заместник-кметът проф. д-р  Георги Камарашев.
Прочетени бяха поздравителни адреси от министъра на образованието, командири на военни формирования, ректори на висши училища, кметове на общини, ръководители на държавни, научни и образователни институции.
По време на церемонията с Грамота принос за издигане престижа на НВУ “Васил Левски” и съхраняване на човешките и институционални добродетели и ценности бяха наградени курсанти и преподаватели.
С грамота Insigni cum laude бяха отличени 12 души, получили образователна и научна степен “доктор” през последната година, 7 са офицерите от Университета заели академични длъжности “доцент”, които бяха отличени с грамоти Summa cum laude, 5 са назначените на академична длъжност „професор” и бяха удостоени с грамота Egregia cum laude, а грамота Maxima cum laude за придобита научна степен “доктор на науките” получи един преподавател. Двама професори бяха удостоени с почетното звание „Професор на годината” – професор доктор на науките инж. Венелин Терзиев – от катедра „Национална и регионална сигурност” на факултет „Общовойскови” и полковник професор доктор инж. Свилен Стефанов – декан на факултет „Общовойскови”.
Честването на годишнината уважиха още председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, заместник-областният управител  на Област Велико Търново Детелина Борисова, директорът на областното управление на ППБЗН – комисар Красимир Кръстев, членове на Съвета на настоятелите на НВУ „Васил Левски”, командири на военни формирования, ректори на университети, представители на бизнеса.
Тържеството завърши с празничен концерт на Фестивалния военен оркестър.
 

Назад