Връчване на дипломи на студентите от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, Випуск 2017 година от факултет „Общовойскови“

На 1 декември 2017 г. от 11.00 часа в Дома на културата в НВУ „Васил Левски”, ще бъдат връчени тържествено дипломите на студентите, дипломирали се в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” от факултет „Общовойскови”.
Всички студенти, които ще получат дипломите си, да се явят от 09.30 часа в Дома на културата, за да се подпишат в регистрационната книга.

Назад