Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”

В продължение на два дни – 26-27 октомври в НВУ „Васил Левски” се проведе Научната конференция „Актуални проблеми на сигурността”. Форумът бе открит от заместник-началникът на НВУ „Васил Левски” по учебната и научната част полковник доктор на науките Веселин Мадански.
От името на ректора на Стопанска академия „Димитър Ценов”, Свищов поздравление към участниците в конференцията поднесе заместник-ректорът по учебната част доцент доктор Николай Нинов.
Поздравителен адрес бе изпратен и от председателя на комисията по отбрана в Народното събрание о.з. генерал Константин Попов.
Гост на пленарното заседание на конференцията беше и заместник-кметът на Община Велико Търново проф. д-р Георги Камарашев, който също поднесе поздравление към участниците в конференцията.
Първият пленарен доклад на тема „Осъществявани политики за национална сигурност в Република България в отговор на възможни рискове и заплахи” беше изнесен от доктор Георги Кръстев, съветник към Политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета за сигурност. Лектор на втория пленарен доклад бе професор д.н. Евгений Стоянов от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите на тема „Усъвършенстването на системата за финансов контрол – алтернатива за развитие на националната сигурност”.
В рамките на двата дни бяха изнесени 150 доклада в четири научни направления. 134 участници от 48 български университети, институти на БАН и други държавни и частни институции се включиха в петото издание на конференцията.

Назад