Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет „Васил Левски”

Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет „Васил Левски”

Назад