Mинимален бал след второ класиране за студенти

 
 
 
Минимален бал след второ класиране
 
Специализация
Бал
 1.  
Национална и регионална сигурност – редовно
27,78
 1.  
Национална и регионална сигурност – задочно
24,03
 1.  
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – редовно
25,49
 1.  
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – задочно
22,87
 1.  
Административна и информационна сигурност – редовно
22,19
 1.  
Административна и информационна сигурност – задочно
16,86
 1.  
Стопанска логистика – дистанционно
21,25
 1.  
Защита на населението и инфраструктурата – редовно
24,51
 1.  
Защита на населението и инфраструктурата – задочно
21,87
 1.  
Индустриален мениджмънт – задочно
19,88
 1.  
Автомобилна техника и транспортна логистика – редовно
24,31
 1.  
Автомобилна техника и транспортна логистика – задочно
20,69
 1.  
Строителни и специални машини – задочно
18,92
 1.  
Комуникационна техника и технологии – редовно
20,44
 1.  
Компютърни системи и технологии – редовно
17,58
 1.  
Компютърни системи и технологии – задочно
16,51
 1.  
Компютърни технологии за проектиране – редовно
16,34
 1.  
Компютърни технологии за проектиране – задочно
15,07
 1.  
Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол – редовно
17,94
 1.  
Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол – задочно
16,82
 1.  
Авиационна електроника – редовно
16,50
 1.  
Авиационна електроника – задочно
15,32
 1.  
Автоматика, информационна и управляваща техника  – редовно
17,65
 

Назад