12-18 юни 2017 г. – Представители на НВУ „Васил Левски” на посещение във Военното училище на Сухопътни войски „Николае Балческу” в Сибиу

    12-18 юни 2017 г. началникът на НВУ „Васил Левски” – бригаден генерал Пламен Богданов, преподаватели и докторанти от Военния унивреситет посетиха Военното училище на Сухопътни войски „Николае Балческу” в Сибиу.
    В рамките на мобилност по програма „Еразъм+” 21 представители на НВУ „Васил Левски” участваха в международна седмица по повод  честването на 170 години военно образование в Румъния. В международната седмица бе включена и 23-тата международна научна конференция „Организация, базирана на знанието”, в която 17 преподаватели и докторанти от НВУ „Васил Левски” представиха 29 доклади. Участници в конференцията и гости на честванията бяха представители на образователни институции и изследователските центрове в Румъния, България, Естония, Гърция, Полша, Словакия, Унгария, Сърбия и САЩ.
    С решение на Академичния съвет на Военното училище на Сухопътни войски „Николае Балческу”, началникът на НВУ „Васил Левски” – бригаден генерал Пламен Богданов бе удостоен със званието „Почетен сенатор”. При отриването на конференцията му бе връчена грамота. Звание „Почетен сенатор” се връчва на личности, допринесли за издигане престижа на Военното училище на Сухопътни войски „Николае Балческу”.
    По време на посещението бяха проведени срещи с ректора на Военното училище бригаден генерал Барсан, със заместник-ректора по международните дейности полк. Карутацу  и със завеждащия офис „Еразъм+” Рамона Херман.
    В международната седмица участваха и полк. доц. д.н. Веселин Мадански – заместник-началник по учебната и научната дейност, командирът на курсантския батальон подп. Евгени Пенчев и командирът на 1-ва курсантска рота ст. лейт. Ивелин Тодоров.
    При срещите с представители на Гърция и Румъния е договорено осъществяване на бъдещи сътрудничества със Сухопътното училище в Гърция и Университета в Крайова, Румъния.
 

Назад