Бригаден генерал Пламен Богданов връчи грамоти на преподаватели от департамент „Чуждоезиково обучение”

     На 7 юни 2017 г. във връзка с получената акредитация бригаден генерал Пламен Богданов връчи грамоти на  преподаватели от Департамента. Директорът на департамент „Чуждоезиково обучение” полк. Петко Петков получи знак на Министерството на отбраната.  
    Дeпартаментът „Чуждоезиково обучение” в Шумен получи акредитация от НАТО за срок 6 години. Към момента в НАТО има още 11 центъра за обучение с подобна акредитация,  като Департаментът в Шумен е първият акредитиран езиков център.
    Департаментът „Чуждоезиково обучение”, НВУ „Васил Левски“ е открит през 2007 г. като съвместен проект на Министерството на отбраната на България и правителството на САЩ.
    В него се провеждат курсове по общ английски език, курсове за поддържане и развитие на езиковите умения, по специализиран военен английски език, за преподаватели по специализиран английски език от страни членки и партньорки на НАТО. От създаването му до сега са обучени над 2600 военнослужещи и цивилни служители, както и повече от 50 чуждестранни обучаеми от Азербайджан, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Украйна, Франция и Хърватия.
    През септември 2010 г. Департаментът е обявен за Център на НАТО за обучение по Английски език по програмата „Партньорство за мир”, а през 2011 г. е включен в многонационалния проект по инициативата на НАТО „Интелигентна отбрана”, който подпомага образованието и индивидуалната подготовка за постигане на общите стандарти на НАТО.
    Успешната акредитация е стъпка към издигане на международния авторитет на Департамента и от друга страна дава възможност краткосрочни курсове да бъдат предлагани на държави от инициативата „Партньорство за мир” и техни обучаеми да бъдат субсидирани от НАТО.
   
 

Назад