2 юни - Преподаватели от НВУ „Васил Левски” посетиха Университета „Спиру Харет”

    Преподаватели от НВУ „Васил Левски” осъществиха преподавателска активност в рамките на програма Еразъм+ в университета „Спиру Харет”, Букурещ от 29 май до 2 юни. Галя Близнашка и Светла Виденова - преподаватели по английски език Мариела Царкова и Димитринка Иванова, преподаватели по френски език, проведоха занятия със студентите от Филологически факултет на Румънския университет. По време на занятията преподавателите запознаха обучаемите с нови дидактически подходи в обучението по английски и френски език.  

    Те се срещнаха и с декана на Филологически  факултет, професор Руксандра Василеску, с директора на Центъра за научни изследвания доц. д-р Михаела Шаплан и с преподавателския състав на факултета. В разговорите бяха обсъдени основните акценти в изследователската дейност на факултета, възможности за бъдещо сътрудничество, както и идеи за засилване на обмена между двата университета в рамките на програмата Еразъм+ за следващата 2017-2018 учебна година.

     „Няма никакво съмнение, че програма Еразъм+ отваря вратите на познанието, на запознаването с дидактическите модели, използвани от преподавателите в други страни, на обмяна на мнения и впечатления, свързани с процеса на преподаване и учене, в нашия случай на чужди езици, но това е и прекрасен начин да се поставят основите на трайни академични и изследователски връзки и взаимоотношения”, каза д-р Даяна Думбравеску, Еразъм+ координатор на Филологически факултет към университета „Спиру Харет”, по повод гостуването на нашите преподаватели.

Назад