Представяне на доклади в Тринадесетата международна научна конференция „Учители на бъдещето”

   На Тринадесетата международна научна конференция, организирана от Института по мениджмънт на знанието в Скопие, Република Македония представители на Националния военен университет „Васил Левски“ представиха основния пленарен доклад на тема „Традиции и бъдеще на Национален военен университет във Велико Търново”. Доклади на форума представиха проф. д.н. инж. Венелин Терзиев, полковник проф. д-р инж. Свилен Стефанов, проф. д-р Ваня Банабакова, подполковник доц. д-р инж. Георги Георгиев, доц. д-р инж. Събин Събев и инж. Николай Долчинков.
   Проф. д.н. инж. Венелин Терзиев и подполковник доц. д-р инж. Георги Георгиев от НВУ „Васил Левски” са членове на Международния научен и организационен комитет на последните три издания на Международната научна конференция.
 
   В програмата на международния форум бе включено и официалното представяне на издадената със съдействието на Института по мениджмънт на знанието в Скопие монографична книга по маркетинг с автори проф. д.н. инж. Венелин Терзиев и проф. д-р Ваня Банабакова от Национален военен университет „Васил Левски”. Монографията е рецензирана от проф. д-р Синиша Зарик от Белградския университет, проф. д-р Драго Цвияновик от Университета в Крагуевац, Сърбия, проф. д-р Мерсад Муевик от Черна гора, проф. д-р Софроний Миладиноски от Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония и разглежда общите теоретични маркетингови постановки, като предлага един различен поглед на маркетинговия модел на удовлетворяване на потребностите на клиента и анализира различните маркетингови политики.
   Представена бе и монографичната книга на проф. д.н. инж. Венелин Терзиев „Социалната интеграция на освободените от военна служба в България” също издадена със съдействието на Института по мениджмънт на знанието в Скопие. Рецензенти са полк. доц. д.н. Нено Христов от ВА „Георги Раковски”, полк. доц. д-р Николай Ничев от НВУ „Васил Левски”, проф. Роберт Димитровски от MИT университет в Скопие, проф. Весела Радович от Белградския университет и проф. д-р Азра Аджайлич-Дедович от Университета в Сараево.
   Монографията представя задълбочено и многостранно изследване на социалните процеси в Българската армия, като се прави опит за интерпретиране на различни модели, методики и технологии за адаптация на освободени от служба военнослужещи в нова среда.

Назад