3-5 октомври 2017 – Форум отбранителни технологии 2017, Шумен

     На 3-5 октомври 2017 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на Националния военен университет „Васил Левски”  ще се проведе  „Форум отбранителни технологии 2017”, включващ: научна конференция с международно участие, изложение на съвременни отбранителни продукти и демонстративни стрелби.

     Международната научна конференция има за цел да предостави нови възможности за инженери, мениджъри, изследователи и преподаватели за обмен на иновативни концепции, идеи и приложения в тематика, засягаща технологии в областта на отбраната. Научните доклади, които ще бъдат изнесени в рамките на конференцията са в направления: отбрана и сигурност; въоръжение, технологии, логистика; комуникационни и компютърни технологии и социални науки.

     В рамките на форума ще бъде открита изложба „Съвременни отбранителни продукти” на водещи български фирми от бранша. Изложението включва презентации на широк спектър отбранителни продукти на компании от военната индустрия: машинното инженерство, електрониката и комуникационните и информационни технологии.

     Атрактивна част от предстоящото събитие са демонстративните стрелби на Артилерийско-стрелкови полигон „Марково”.

     Форумът е съвместна инициатива на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на Националния военен университет „Васил Левски“, Военна техническа академия в Букурещ, Румъния, Университет за военни науки във Варшава, Полша, Военнотехнологичен университет във Варшава, Полша и Военновъздушната академия в Брашов, Румъния.

 

Назад