Професор от НВУ „Васил Левски” представи пленарен доклад на научна конференция във ВА „Г. Раковски”

     Професор д.н. инж. Венелин Терзиев от НВУ „Васил Левски” представи пленарен доклад при откриването на Международна научна конференция „Съвременни предизвикателство пред сигурността и отбраната”, която се проведе на 18 и 19 май 2017 година. Конференцията е организирана от факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. Раковски”.
Конференция
     Един от основните доклади в пленарната сесия на тема: „Развитие на образователните политики и предизвикателствата пред военнообразователната система в България” е разработен от проф. д. н. инж. Венелин Терзиев и полковник доцент д. н. Веселин Мадански от Национален военен университет „Васил Левски”.
Конференция
 
 

Назад