СЕМИНАР „ДНИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС” НА НВУ „В. ЛЕВСКИ”

    На 11.05.2017 г. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски“ се проведе традиционният специализиран семинар  „Дни на информационните технологии” Семинарът се организира от катедра „Компютърни системи и технологии” за шести път. Целта му е повишаване на професионалната култура на обучаемите чрез запознаването им новостите и тенденциите в съвременните информационни технологии.
Семинарът бе открит от полк. проф. д-р Сашо Евлогиев декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, който каза: „Светът навлиза в епохата на информационното общество, в което информацията и знанията придобиват изключителна ценност. Технологиите се развиват с голяма скорост и става все по-трудно да се осмислят, изучат и прилагат в професионалната дейност. Конкуренцията на пазара на труда расте, повишават се изискванията към личните и професионални компетенции на специалистите.”
    Работата продължи с доклади на представители на водещи фирми от IT сектора на теми: „Предизвикателства и разрешаване на проблеми при инсталирането на Wi-Fi в силно урбанизирани среди”, „Съвременни  изчислителни центрове”, „Съвременни тенденции в наблюдение и управление на хетерогенни мрежи и Data центрове”, „Решения на Cisco в областта на видео конференцията”, „Електронно управление“ и  „Виртуализация и облачни технологии”.
    В работата на семинара взеха участие над 80 преподаватели и обучаеми от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „В. Левски“ и от Шуменския университет „Еп. К. Преславски”.

 

 

Назад